Nye krav til isolasjon av hytter i plan- og bygningslova | Honndalshytta AS

Nye krav til isolasjon av hytter i plan- og bygningslova

Frå 1. august 2009 vil dei nye krava i plan- og bygningslova til isolasjon av hytter. For hytter opp til 50 kvm vil ikkje dette få konsekvensar. For hytter frå 50-150 kvm blir det stilt spesielle krav til fritidsbustadar, og for hytter over 150 kvm vil det bli stilt samme krava som det blir til heilårsbustadar.
 
Kva konsekvensar får dette for Honndalshytta?
 
For hytter i 3" maskinlaft
 
Våre tradisjonelle hytter i 3" tømmer vil vi ikkje få byggje større enn 50 kvm i framtida, med mindre dei blir isolert og bordkledt. Om ein vel å isolere og bordkle hytter i 3" maskinlaft vil ein også måtte bruke bedre isolerte vindu, og meir isolasjon i golv og tak.
 
For våre nye hytter i 6" maskinlaft
 
Hytter i 6" maskinlaft kan byggast opp til 150 kvm. Også på desse vil vi måtte auke isolasjonen i golv og tak.