Leverandørar | Honndalshytta AS

Leverandørar

Honndalshytta samarbeider med utvalde leverandørar av kvalitetsprodukt. Det betyr ikkje at vi nødvendigvis vel det dyraste, men at vi ser etter gode produkt som fungerar godt over lang tid, frå leverandørar som tek ansvar om det skulle vere noko.
 
Hytter i 8" handlaft
Honndalshytta tilbyr også Scan-laft sine handlafta hytter. Scan-Laft er en av dei mest seriøse importørane av handlaft frå Øst-Europa. Produksjonen skjer i St. Petersburg i Russland, og kvaliteten er slik at Honndalshytta kan gå god for den. 

Scan-Laft Norge AS
Nordbyveien 70
1406 Ski
 
Tlf: 918 23 908
 
E-post: post@scan-laft.no
Nettside: www.scan-laft.no
 
Vindu/terassedører
Brødrene Dale AS
Dalsbygd
6120 FOLKESTAD
Tlf: 70 07 44 80
Fax: 70 07 44 90

Utdører
Bygg1 AS
Industrivegen 32
6250 ØRSTA
Tlf: 70 04 24 90
Fax: 70 04 24 91
E-post: post@bygg1.no
Nettside: www.bygg1.no


El-installasjon
På hytter som vi har bygd i regionen rundt Hornindal har vi brukt Tussa Nett AS til el-installasjon. Dei har etter kvart blitt veldig dyktige på dei spesielle utfordringane ein møter når det skal installerast straum på laftahytter.
Tussa Nett AS
Installasjon
Ytrehorn Industriområde
6763 HORNINDAL
Tlf: 70 04 64 86
Mobil: 913 44 647 (Lars Erik Kandal)

Heimeside: www.tussa.no