Hyttefelt | Honndalshytta AS

Hyttefelt

Honndalshytta prøver alltid å ha tilgjenge til gode tomter i attraktive hyttefelt. Med den strenge handhevinga av plan og bygningslova i mange kommunar,  er opparbeida hyttefelt for mange den einaste måten dei kan skaffe seg hyttetomt på.

Akkurat no har vi tilgang til tomter i følgande felt.

 
Hornindal
Hyttelivet i Hornindal er for den som søkjer seg ut i naturen for å finne roen. Det er rikelig med plass og terrenget er lett tilgjengelig. Her er mykje oppkjøyrte langrennsløyper og et skitrekk. Snøsikkerheita er betydeleg bedre enn i andre dalar i regionen.
"Sanden", som sentrum blir kalt, er lite og intimt, men ein får stort sett kjøpt det ein treng.
Med Kvivsvegen vil det bli ferjefri kommunikasjon til Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein og Herøy mm. Reisetida til Volda blir redusert til ca 30 min. Hornindal blir det første møtet med klimaet vi har i Indre Nordfjord
Harevadet Hyttegrend
Dette er hyttegrenda som mange har venta på. Den ligg i tilknytning til Hornindal Skisenter, ved inngangen til den flotte Grendadalen. Tomtane er store og dei fleste har utsikt til Honndalsvatnet.
Hyttegrenda har 86 hyttetomtar. Pr 15.11.12 er der 26 tomtar ute for salg. 16 av desse er heilt byggeklare.
Les meir om Harevadet Hyttegrend på www.harevadet.no.

Stryn
Bøanedsetra Hyttegrend
Bøanedsetra Hyttegrend ligg ved Stryn Skisenter.
Tomtane ligg sørvendt med fantastisk utsikt og flotte solforhold.
Det går alpine nedfartar gjennom hyttegrenda, og det er et flott utgangspunkt for turar både sommar og vinter.
Luster
Sogn Skisenter
Ved Sogn Skisenter på Heggmyrane i Luster er Honndalshytta engasjert i arbeidet med å gjere dette til en attraktiv hyttedestinasjon. Heggmyrane er et godt utgangspunkt for å ta i bruk alt som Indre Sogn har å tilby. Fjord og fjell og Jostedalsbreen.

Det klar reguleringsplanar for vel 100 hyttetomtar i området, og det blir arbeidt mot å kom i gang med utbyggina i 2011. For meir informasjon om omrdået kan de sjå www.sognskisenter.no