Nyheiter | Honndalshytta AS

Nyheiter

Nye krav til isolasjon av hytter i plan- og bygningslovaFrå 1. august 2009 vil dei nye krava i plan- og bygningslova til isolasjon av hytter. For hytter opp til 50 kvm vil ikkje dette få konsekvensar. For hytter frå 50-150 kvm blir det stilt spesielle krav til fritidsbustadar, og for hytter over 150 kvm vil det bli stilt samme krava som det blir til heilårsbustadar.
Les mer